सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जग्गा ठेक्का शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सुचना |

७८/७९ 06/06/2022 - 17:07

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (सूचना प्रकाशित मिति:२०७८/०९/०८)

७८/७९ 12/23/2021 - 11:19

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (सूचना प्रकाशित मिति:२०७८/०७/२३)

७८/७९ 11/09/2021 - 14:19

Invitation for Online Bids Date of Publication: 12/07/2078 (29 Oct. 2021)

७८/७९ 10/29/2021 - 13:51

Invitation for online Bids Date of Publication: 20/05/2078 (05 Sept. 2021)

७८/७९ 09/05/2021 - 11:25

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (सूचना प्रकाशित मिति:२०७८/०३/०६)

७७/७८ 06/21/2021 - 14:20

Invitation for online Bids Date of Publication: 10/01/2078 (23 Apr. 2021)

७७/७८ 04/23/2021 - 10:35

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति:२०७७/१२/२२)

७७/७८ 04/04/2021 - 12:32

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७७/७८ 03/26/2021 - 15:33

Invitation for Bids for the (Construction of Road ,Drain & Building) Date of Publication: 09/11/2077 (21/02/2021)

७७/७८ 02/21/2021 - 13:07

Pages