सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for online Bids Date of Publication: 20/05/2078 (05 Sept. 2021)

७८/७९ 09/05/2021 - 11:25

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (सूचना प्रकाशित मिति:२०७८/०३/०६)

७७/७८ 06/21/2021 - 14:20

Invitation for online Bids Date of Publication: 10/01/2078 (23 Apr. 2021)

७७/७८ 04/23/2021 - 10:35

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति:२०७७/१२/२२)

७७/७८ 04/04/2021 - 12:32

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७७/७८ 03/26/2021 - 15:33

Invitation for Bids for the (Construction of Road ,Drain & Building) Date of Publication: 09/11/2077 (21/02/2021)

७७/७८ 02/21/2021 - 13:07

Invitation for Bids for the (Construction of Road & Drain) Date of Publication: 05/10/2077 (18/01/2021)

७७/७८ 01/18/2021 - 14:28

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति:२०७७/०८/१५)

७७/७८ 11/29/2020 - 15:36

Invitation for online Bids Date of Publication: 05/07/2077 (21 oct. 2020)

७७/७८ 10/21/2020 - 18:56

Invitation for online Bids Date of Publication: 28/06/2077 (14 oct. 2020)

७७/७८ 10/13/2020 - 17:36

Pages