FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैदेशिक रोजगार बाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि नि: शुल्क तालिम सम्बन्धी सूचना र आवेदन फारम। ८०/८१ 06/08/2024 - 12:33 उपलब्ध छैन
अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त फारामको नमुना | ७९-८० 01/10/2023 - 17:17 उपलब्ध छैन
करारको लागि दरखास्त फाराम सम्बन्धमा | ७९-८० 08/23/2022 - 12:14 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम सम्बन्धमा |
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम (क) (अधिकृत स्तरको लागि) ७९-८० 07/18/2022 - 14:06 उपलब्ध छैन
राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको निमित्त वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम (रा.प. तृतीय श्रेणीको लागि) ७९-८० 07/18/2022 - 14:04 उपलब्ध छैन
राजपत्रअनङ्कित तथा श्रेणी विहीन निजामती कर्मचारीहरुको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम | ७९-८० 07/18/2022 - 14:03 उपलब्ध छैन
रोजगार सहायक करार पदको लागि आवेदन ढाचा फाराम | ७९-८० 07/13/2022 - 15:25 उपलब्ध छैन
सम्पति विवरण फारम | ७८/७९ 07/06/2022 - 16:36 उपलब्ध छैन