कर्मचारी

Photo Designation Email Phone
भूपध्वज थापा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत bhupadhojthapa69@gmail.com ९८५२०५५५६९
दिल बहादुर खड्का लेखा अधिकृत / सूचना अधिकारी khadka.db15@gmail.com ९८४२०८६५८४
राजेश चौधरी सूचना प्रविधि अधिकृत ito.gadhiruralmuncipality@gmail.com, rajesh07chaudhary@gmail.com ९८४९७९५३७५, ९८२४३२५४६५
अजय यादव का. स. ९८१९०४६०५७
रामकृष्ण तवदार का. स. ९८२४३८७५३२
गजेन्द्र भुजेल प्रशासन शाखा gajendrabhujel11@gmail.com 9810574489, 9842053574
बाबुराम पौडेल लेखापाल ९८२०७००६३५
बिनोद कुमार चौधरी सवारी चालक ९८१५३७४१३५
योगराज निरौला योजना अनुगमन अधिकृत yograjniraula@gmail.com ९८४२०९८५४४
बिजेश पराजुली रोजगार संयोजक (शाखा अधिकृत) parajuli.bijesh@gmail.com ९८६२१९४२७९

Pages