FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 15:42 PDF icon बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८०
फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/06/2024 - 15:33 PDF icon फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०
बिउ बिजन अनुदान संचालन कार्यविधि -२०८० ८०/८१ 03/04/2024 - 12:48 PDF icon बिउ बिजन अनुदान संचालन कार्यविधि -२०८०
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 16:27 PDF icon मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०
गढी गाउँपालिकाको विधालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 16:25 PDF icon गढी गाउँपालिकाको विधालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको गुणस्तर अनुगनम मार्गदर्शन २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 16:22 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको गुणस्तर अनुगनम मार्गदर्शन २०८०
खाद्य स्वच्छता एवम् गुणस्तर अनुगनम निर्देशिका २०८० ८०/८१ 02/22/2024 - 16:21 PDF icon खाद्य स्वच्छता एवम् गुणस्तर अनुगनम निर्देशिका २०८०
कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/20/2024 - 14:42 PDF icon कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०
गढी गाउँपालिका कार्यालय विपद पूर्बतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० ८०/८१ 01/04/2024 - 17:38 PDF icon गढी गाउँपालिका कार्यालय विपद पूर्बतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०
गढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसारको कित्तागत विवरण, २०८० ७९-८० 06/30/2023 - 11:03 PDF icon गढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसारको कित्तागत विवरण, २०८०

Pages