FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ गाउँपालिकाको सतौ गाउँसभाबाट पारित खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता वास सम्बन्धी नीतिनियम २०७८|७९ ७८/७९ 01/10/2022 - 13:58 PDF icon गाउँ गाउँपालिकाको सतौ गाउँसभाबाट पारित खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता वास सम्बन्धी नीतिनियम २०७८|७९
सूचना | सूचना || सूचना || र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्ररियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम बाख्रा कार्यान्वयन प्रक्रिया २०७७ ७७/७८ 02/17/2021 - 16:07 PDF icon प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्ररियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम बाख्रा कार्यान्वयन प्रक्रिया
लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यसंचालन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ ७७/७८ 02/17/2021 - 16:00 PDF icon लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यसंचालन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७
गढी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/26/2021 - 10:40 PDF icon गढी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७७
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 13:16 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्था तथा मिलिजुली समूह गठन र परिचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:29 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्था तथा मिलिजुली समूह गठन र परिचालन कार्यविधि २०७७
युवा क्लब गठन तथा युवा संसद संचालन कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:27 PDF icon युवा क्लब गठन तथा युवा संसद संचालन कार्यविधि २०७५
गढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:20 PDF icon गढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 01/18/2021 - 11:57 PDF icon गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन राहत कोष गठन संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/31/2020 - 17:52 PDF icon कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन राहत कोष गठन संचालन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages