FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन | ७८/७९ Monday, April 4, 2022 - 15:09 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भर्पाई प्रतिवेदन |
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | ७७/७८ Sunday, July 18, 2021 - 14:13
सामाजिक सुरक्षा २०७७-०७८ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ७७/७८ Sunday, July 18, 2021 - 13:41 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७७-०७८ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा सूचना | ७६/७७ Monday, July 20, 2020 - 15:06