FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसारको कित्तागत विवरण, २०८० ७९-८० 06/30/2023 - 11:03 PDF icon गढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसारको कित्तागत विवरण, २०८०
गढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ ७९-८० 06/28/2023 - 10:39 PDF icon गढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
गढी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन, २०७९ ७९-८० 02/14/2023 - 14:34 PDF icon गढी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन, २०७९
गढी गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली २०७७ ७९-८० 02/03/2023 - 12:49 PDF icon गढी गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली २०७७
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/25/2023 - 16:33 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९
आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र, गढी गाउँपालिकाको कार्यसंचालन विधि २०७९ ७९-८० 07/13/2022 - 16:00 PDF icon आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र, गढी गाउँपालिकाको कार्यसंचालन विधि २०७९
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 06/21/2022 - 15:20 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
कार्यविधि ७८/७९ 06/21/2022 - 15:16
लैगिंक हिंसा निवारण कोषसंचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:21 PDF icon लैगिंक हिंसा निवारण कोषसंचालन कार्यविधि २०७७
बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसंचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:15 PDF icon बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसंचालन कार्यविधि २०७६

Pages