FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गढी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/26/2021 - 10:40 PDF icon गढी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७७
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 13:16 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्था तथा मिलिजुली समूह गठन र परिचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:29 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्था तथा मिलिजुली समूह गठन र परिचालन कार्यविधि २०७७
युवा क्लब गठन तथा युवा संसद संचालन कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:27 PDF icon युवा क्लब गठन तथा युवा संसद संचालन कार्यविधि २०७५
गढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:20 PDF icon गढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४
गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 01/18/2021 - 11:57 PDF icon गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन राहत कोष गठन संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/31/2020 - 17:52 PDF icon कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन राहत कोष गठन संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ 02/06/2019 - 11:58 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ 02/03/2019 - 11:46 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf
ऐन कानुन निर्देशिका ७५/७६ 08/28/2018 - 17:12 PDF icon Business Registration_Guideline.pdf, PDF icon Rajpatra.pdf, PDF icon sadak mapdanda 2075.pdf, PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf, PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf, PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf

Pages