जग्गा ठेक्का शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सुचना |