FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७६/७७ 02/12/2020 - 11:03

Invitation for the Online Bids (Publication Date 2020- Jan- 21)

७६/७७ 01/21/2020 - 12:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७६/७७ 01/10/2020 - 12:34

Invitation for the Online Bids (Publication Date 2020-Jan- 01)

७६/७७ 01/01/2020 - 12:15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७६/७७ 12/27/2019 - 15:35

Invitation for the Online Bids (Publication Date 2019 Nov- 27)

७६/७७ 11/27/2019 - 11:56

Invitation for Online Bids (Date of Publication : 2019 Nov-19)

७६/७७ 11/19/2019 - 13:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७५/१२/२७ )

७५/७६ 04/10/2019 - 15:13 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७५/१२/२७ )

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७५/१२/०५ )

७५/७६ 03/19/2019 - 16:06 PDF icon DSmobileSCAN-22.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्रको लागि आवहान गरिएको सूचना | (मिति: २०७५/१२/०४)

७५/७६ 03/18/2019 - 12:32 PDF icon DSmobileSCAN-२०५७-१२-०४.pdf

Pages