FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७७/७८ 03/26/2021 - 15:33

Invitation for Bids for the (Construction of Road ,Drain & Building) Date of Publication: 09/11/2077 (21/02/2021)

७७/७८ 02/21/2021 - 13:07

Invitation for Bids for the (Construction of Road & Drain) Date of Publication: 05/10/2077 (18/01/2021)

७७/७८ 01/18/2021 - 14:28

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति:२०७७/०८/१५)

७७/७८ 11/29/2020 - 15:36

Invitation for online Bids Date of Publication: 05/07/2077 (21 oct. 2020)

७७/७८ 10/21/2020 - 18:56

Invitation for online Bids Date of Publication: 28/06/2077 (14 oct. 2020)

७७/७८ 10/13/2020 - 17:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७७/०२/१२ )

७६/७७ 05/25/2020 - 10:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७६/११/२१ )

७६/७७ 03/04/2020 - 10:46

Invitation for Bids the (Construction of office Building) Date of Publication: 02/20/2020

७६/७७ 02/20/2020 - 12:42

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७६/७७ 02/12/2020 - 11:03

Pages