सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७५/१२/२७ )

७५/७६ 04/10/2019 - 15:13 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७५/१२/२७ )

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७५/१२/०५ )

७५/७६ 03/19/2019 - 16:06 PDF icon DSmobileSCAN-22.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्रको लागि आवहान गरिएको सूचना | (मिति: २०७५/१२/०४)

७५/७६ 03/18/2019 - 12:32 PDF icon DSmobileSCAN-२०५७-१२-०४.pdf

बोलपत्र लागि आवहान | (मिति: २०७५/१२/०४)

७५/७६ 03/18/2019 - 12:28 PDF icon बोलपत्रको लागि आवहान २०७५-१२-०४.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७५/११/१४ )

७५/७६ 02/26/2019 - 12:48 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

बोलपत्रको सूचना

७५/७६ 02/11/2019 - 11:09

बोलपत्रको लागि आवहान (मिति २०७५\१०\१८)

७५/७६ 02/01/2019 - 14:28

बोलपत्रको लागि आवहान २०७५/०९/२९

७५/७६ 01/14/2019 - 12:08

Pages