FAQs Complain Problems

अ. न. मी.पदको लिखित परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

अ. न.मी. पदको लिखित परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: