FAQs Complain Problems

वर्तमान अवस्थामा सहकारीहरुमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु र समाधानका उपायहरु वारे एक दिने अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम।

वर्तमान अवस्थामा सहकारीहरुमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु र समाधानका उपायहरु वारे एक दिने अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम।

आर्थिक वर्ष: