प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागि हुनको लागि इच्छुक वेरोजगारहरुले आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना |

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागि हुनको लागि इच्छुक वेरोजगारहरुले आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना  |

आर्थिक वर्ष: