गढी गा.पा.को अध्यक्षको अध्यक्षतामा सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सबैको उपस्थितिमा सुरक्षा सम्बन्धी तथा कोभिड - १९ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम |

गढी गा.पा.को अध्यक्षको अध्यक्षतामा सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सबैको उपस्थितिमा सुरक्षा सम्बन्धी तथा कोभिड - १९ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम |

आर्थिक वर्ष: