कोभिड – १९ विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक पहिलो मात्रा खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना |

कोभिड – १९ विरुद्धको  फाइजर बायोएनटेक पहिलो मात्रा खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना |
कोभिड – १९ विरुद्धको  फाइजर बायोएनटेक पहिलो मात्रा खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना |
कोभिड – १९ विरुद्धको  फाइजर बायोएनटेक पहिलो मात्रा खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना |

आर्थिक वर्ष: