उखु कृषकहरुले क्रसिङ्ग सिजन २०७७/०७८ का लागि उखु खेती गरेको दर्ता सम्बन्धमा सूचना |

उखु कृषकहरुले क्रसिङ्ग सिजन २०७७/०७८ का लागि उखु खेती गरेको दर्ता सम्बन्ध सूचनामा |

आर्थिक वर्ष: