नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण प्रति सजकता रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रमको केही झलक तस्बिर |(२०७६/१२/२)

आर्थिक वर्ष: