के भन्छन् त गढी गाउँ पालिकाको अध्यक्ष लकडाउनबाट समस्यामा परेका आफ्नो गाउँ पालिकाको नागरिकलाई (हेर्नुस भिडियो)